EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

O projekcie

Projekt „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” to inicjatywa realizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Obejmuje on szereg działań z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży w wieku 10-16 lat z obszaru województwa mazowieckiego.

Rewers i Awers

LAEP INNE BIZON KAWA Ekonopedia EUD AME

W ramach projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” realizowane są:

 • zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) – wykłady ekonomiczne dla dzieci w wieku 10-13 lat
 • zajęcia Akademii Młodego Ekonomisty (AME) – wykłady ekonomiczne dla młodzieży w wieku 13-16 lat
 • krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące (KAWA) – spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych studentów EUD i AME
 • warsztaty Innowatorium Ekonomiczne (INNE) – warsztaty ekonomiczne dla uczniów szkół z obszaru województwa mazowieckiego
 • zajęcia Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości (LAEP) – wakacyjne spotkania z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości dla młodzieży w wieku 13-16 lat

oraz przygotowane i opublikowane zostaną:

 • portal wiedzy ekonomicznej BizON
 • nowe numery czasopisma o tematyce ekonomicznej dla dzieci i młodzieży „Ekonopedia”

Projekt „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018–31.08.2020 r.

Unie Europejska

Aktualności

 • 16-30 września – Rejestracja do projektu "Akademia Młodego Ekonomisty"
 • 16-30 września – Rejestracja do projektu "Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy"
 • 19-30 czerwca – Rejestracja do projektu "Letnia Akademia Ekonomii i Przedsiębiorczości"
 • 12-24 luty – Rekrutacja do II edycji programów EUD, AME i KAWA
 • 12 grudnia – Warsztaty INNE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu
 • 4 grudnia – Finałowe wykłady I edycji programów EUD, AME i KAWA (SGH: Aula 7, s. 152 i Aula 5)
 • 4 grudnia – Warsztaty INNE w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej
 • 3 grudnia – Warsztaty INNE w Szkole Podstawowej im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach
 • 27 listopada – Piąte wykłady I edycji programów EUD, AME i KAWA (SGH: Aula 7, s. 152 i Aula 5)
 • 27 listopada – Warsztaty INNE w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach
 • 26 listopada – Warsztaty INNE w Szkole Podstawowej w Kątach
 • 13 listopada – Czwarte wykłady I edycji programów EUD, AME i KAWA (SGH: Aula 7, s. 152 i Aula 5)
 • 30 października – Trzecie wykłady I edycji programów EUD, AME i KAWA (SGH: Aula 7, s. 152 i Aula 5)

Fundusze Europejskie