EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)

EUDEkonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) to cykl zajęć edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 10-13 lat (V-VI klasa szkoły podstawowej). Ich celem jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie innowacyjności, kreatywności oraz krytycznego myślenia w kontekście otaczających ich zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zajęcia EUD pozwalają uczestnikom na zdobycie/poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości oraz umożliwiają zapoznanie się ze środowiskiem i kulturą akademicką.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną 3 edycje zajęć EUD: w okresie: październik-grudzień 2018 r., marzec-czerwiec 2019 r. oraz październik-grudzień 2019 r. Na każdą z edycji składać będzie się sześć 90-minutowych spotkań – złożonych z wykładu i części warsztowej – prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do danej grupy odbiorców. W każdej edycji zajęć poruszane będą tematy z 6 obszarów: „Zarządzanie”, „Marketing”, „Otoczenie gospodarcze”, „Finanse przedsiębiorcy”, „Praktyka biznesu”, i „Efektywne doskonalenie się”.

Strona internetowa działania: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/


Pliki do pobrania:


Galeria

Fundusze Europejskie