EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Akademia Młodego Ekonomisty (AME)

AMEAkademia Młodego Ekonomisty (AME) to cykl zajęć edukacji ekonomicznej dla młodzieży w wieku 13-16 lat (VII-VIII klasa szkoły podstawowej). Ich celem jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie innowacyjności, kreatywności oraz krytycznego myślenia w kontekście otaczających ich zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zajęcia AME pozwalają uczestnikom na zdobycie/poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości oraz umożliwiają zapoznanie się ze środowiskiem i kulturą akademicką.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną 3 edycje zajęć AME: w okresie: październik-grudzień 2018 r., marzec-czerwiec 2019 r. oraz październik-grudzień 2019 r. Na każdą z edycji składać będzie się sześć 90-minutowych spotkań – złożonych z wykładu i części warsztatowej – prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do danej grupy odbiorców. W każdej edycji zajęć poruszane będą tematy z 6 obszarów: „Zarządzanie”, „Marketing”, „Otoczenie gospodarcze”, „Finanse przedsiębiorcy”, „Praktyka biznesu”, i „Efektywne doskonalenie się”.

Strona internetowa działania: https://www.gimversity.pl/


Pliki do pobrania:


Galeria

Fundusze Europejskie