EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Letnia Akademia Ekonomii i Przedsiębiorczości (LAEP)

LAEPLetnia Akademia Ekonomii i Przedsiębiorczości (LAEP) to cykl 5-dniowych wakacyjnych zajęć nt. edukacji ekonomicznej dla młodzieży w wieku 13-16 lat, których celem jest pobudzenie młodzieży do podejmowania aktywności w zakresie efektywniejszego zarządzania własnymi finansami, wzmacnianie ich postaw przedsiębiorczych, kształtowanie umiejętności analizy bieżących zjawisk ekonomiczno-społecznych i krytycznej ich oceny oraz inspirowanie do rozwijania zainteresowań i pasji.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną 4 edycje zajęć LAEP: na przełomie czerwca i lipca 2019 r., w sierpniu 2019 r., na przełomie czerwca i lipca 2020 r. oraz w sierpniu 2020 r. Każda z edycji obejmować będzie 20-godzinne warsztaty (5 dni po 5 godz. zajęć), realizowane równolegle w dwóch grupach uczniów, z wykorzystaniem metod aktywizujących dostosowanych do grupy odbiorców m.in. metody projektów oraz analizy studium przypadków. Jedno ze spotkań poświęcone zostanie analizie własnego potencjału w kontekście pasji i zainteresowań uczestników (zajęcia poprowadzi doradca zawodowy).

Fundusze Europejskie