EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Czasopismo Ekonopedia

EkonopediaEkonopedia to czasopismo ekonomiczne dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, które zostanie opracowane i wydane na potrzeby uczestników Projektu (6 numerów). Jego celem będzie umacnianie rezultatów projektu oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

Strona internetowa: http://www.ekonopedia.pl


Numery archiwalne

Fundusze Europejskie