EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące (KAWA)

AMEKrótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące (KAWA) to wykłady z zakresu wychowania i kształtowania postaw stanowiące ofertę towarzyszącą w ramach ogólnopolskich programów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży EUD i AME, przeznaczone dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników ww. zajęć.

KAWA to cykl sześciu 90-min. wykładów dla dorosłych, mających na celu rozwój kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat przez udzielenie rodzicom wsparcia w wyjaśnianiu dzieciom zjawisk ekonomicznych oraz wzmocnienie ich roli wychowawczej w zakresie kształtowania kompetencji społeczno-ekonomicznych, poznawczych, społecznych i wolicjonalnych dzieci i młodzieży.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną 3 edycje zajęć KAWA: w okresie: październik-grudzień 2018 r., marzec-czerwiec 2019 r. oraz październik-grudzień 2019 r., a ich tematyka odnosić będzie się do takich obszarów, jak: „Sztuka wychowywania – rola rodzica”, „Psychologia i interakcje społeczne”, „Ekonomia w domu”, „Życie gospodarcze”, „Dziecko i media” oraz „Efektywna edukacja”.


Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie