EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Innowatorium Ekonomiczne

INNE

 

 

 

 

Rekrutacja szkół do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie Innowatorium Ekonomiczne odbywa się na zasadach indywidualnego zgłoszenia szkoły spełniającej kryteria rekrutacyjne, poprzez formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Szkoły podstawowe zgłaszają kandydatów z obszarów miejsko-wiejskich i wiejskich.
 2. Szkoła zgłaszająca kandydatów zapewni salę do przeprowadzenia warsztatów.
 3. Szkoła zgłaszająca kandydatów zapewni udział 50 uczestników (dla obydwu grup łącznie.)
 4. Szkoła zgłaszająca kandydatów zapewni opiekunów dla uczestników w trakcie trwania warsztatów.

 

Idea projektu Innowatorium Ekonomiczne

30 jednodniowych (6-godz.) warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej dla uczniów 5-8 kl. 15 szkół podstawowych z woj. mazowieckiego.

 

Adresaci

Uczniowie publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych w woj. mazowieckim (z preferencją obszarów wiejskich). Dwie grupy wiekowe:

 • I gr. 5-6 klasa
 • II gr. 7-8 klasa

 

Cele

Celem Innowatorium jest aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich do rozwoju w obszarze ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości, a także stymulacja innowacyjnego, kreatywnego oraz krytycznego sposobu myślenia nt. otaczających zjawisk społeczno-ekonomicznych.

 

Program

Program warsztatów składa się z 4 bloków tematycznych:

 1. „Przedsiębiorca, czyli kto?"
 2. "Finanse osobiste, czyli jak?"
 3. "Innowacyjny własny biznes, czyli co?"
 4. "Sukces zespołowy - kluczem do sukcesu"

Zagadnienia związane są z postawami przedsiębiorczymi, finansami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zarządzaniem zespołem.

 

Miejsce

Warsztaty odbywać się będą w szkołach podstawowych z obszarów miejsko-wiejskich i wiejskich woj. mazowieckiego w udostępnionych przez nich salach.

 

Termin

Łącznie, w ramach projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” zrealizowanych zostanie 30 warsztatów. W jednym semestrze odbędzie się średnio 10 warsztatów, po 2 warsztaty w jednej szkole, równolegle dla dwóch grup wiekowych, tj. 1. gr. - 5 i 6 kl., 2. gr. - 7 i 8 kl., każda grupa średnio 15 os.

 • 10 warsztatów (5 warsztatów x 2 gr. wiekowe) - X'18 - XII'18
 • 10 warsztatów (5 warsztatów x 2 gr. wiekowe) - II'19 - VI'19
 • 10 warsztatów (5 warsztatów x 2 gr. wiekowe) - X'19 - XII'19

 

Organizacja

 • Jednodniowe warsztaty po 6 godzin lekcyjnych
 • Warsztaty prowadzi kadra Szkoły Głównej Handlowej
 • 2 bloki z czterech będą prowadzone przez jednego wykładowcę
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi
 • Uczestnikami warsztatów są uczniowie szkół podstawowych z woj. mazowieckiego (1 szkoła, 2 warsztaty prowadzone równolegle)
 • Warsztaty prowadzone są w grupach liczących 15-25 uczniów
 • Uczniom towarzyszy opiekun, który odpowiada za ich bezpieczeństwo
 • Opiekunowie grup zachęcani są do aktywnego udziału w warsztatach
 • Organizator zapewnia materiały warsztatowe (dydaktyczne)
 • Udostępniona sala warsztatowa powinna być wyposażona w ławki/krzesła dla uczestników, rzutnik, ekran do rzutnika, stojak na papier typu flipchart, opcjonalnie: nagłośnienie
 • Uczestnicy otrzymują Wyprawkę Młodego Ekonomisty
 • Uczestnicy oraz szkoły po ukończeniu warsztatu otrzymują dyplomy
 • Udział w warsztatach jest bezpłatny
 • Zajęcia poddawane są ewaluacji

 

Fundusze Europejskie