EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

Kontakt - Rewers i Awers

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” zachęcamy do kontaktu:

Biuro projektu:

Centrum Otwartej Edukacji SGH
Gmach Główny, pokój 226
tel.: 22 564 97 25

Zespół projektowy:

Dorota Popowska – kierownik projektu
e-mail: dpopow@sgh.waw.pl

Milena Więckowska – asystent projektu
e-mail: mwiecko@sgh.waw.pl

Fundusze Europejskie